Πίνακας κατάταξης αιτήσεων για τις 3 θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων ακ. έτους 2020-2021

21-04-2021


Τυχόν ενστάσεις επί της αξιολογικής κατάταξης μπορούν να κατατεθούν στη γραμματεία του Τμήματος (ece@uowm.gr) μέχρι τη Δευτέρα 26-4-2021 στις 14.00