Εμβολιασμός στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

10-12-2021


Αξιότιμα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει οργανώσει εκστρατεία ευαισθητοποίησης σχετικά με τον εμβολιασμό των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας σε συνεργασία με την 3η Υγειονομική Περιφέρεια Ελλάδας και τα Κέντρα Υγείας της Δυτικής Μακεδονίας.

Στα πλαίσια της εκστρατείας αυτής την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 κλιμάκιο του Κέντρου Υγείας Κοζάνης θα βρίσκεται στο χώρο του Πανεπιστημίου στα Κοίλα θα δοθεί η δυνατότητα εμβολιασμού των φοιτητών και των λοιπών μελών, τόσο για την πρώτη όσο και για τη δεύτερη και τρίτη δόση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο holistic@uowm.gr  αναφέροντας ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, τηλέφωνο επικοινωνίας, μέχρι τη Δευτέρα 13-12-2021.

 
 Για την τρίτη αναμνηστική δόση εμβολίου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κλεισμένου ενεργού ραντεβού στο emvolio.gov.gr με ημερομηνία μεταγενέστερη της 15ης Δεκεμβρίου.
 

Φοιτητική Μέριμνα

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας