Εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων στα πλαίσια του έργου "SunSharing"

02-02-2023


SunSharing - Υποστηρίζοντας τις Ηλιακές Ενεργειακές Κοινότητες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Η ενακτήρια συνάντηση του προγράμματος με τίτλο “SunSharing - Υποστηρίζοντας τις Ηλιακές Ενεργειακές Κοινότητες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη” έλαβε χωρα στις 24 και 25 Ιανουαρίου 2023 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου του Zagreb - Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Ναυτικής Αρχιτεκτονικής.

Στη συνάντηση συμμετείχαν όλοι οι εταίροι του έργου: η πόλη του Prelog (HR), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας(EL), το SDEWES Skopje (MK), το Green Synergy Cluster (BG), ο επικεφαλής εταίρος Πανεπιστήμιο του  Zagreb - Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Ναυτικής Αρχιτεκτονική, όπως επίσης και ενδιαφερόμενοι τοπικοί φορείς (Green Energy Cooperative).

Η συνάντηση σηματοδότησε την έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος, το οποίο επικεντρώνεται στην προώθηση της υλοποίησης ενεργειακών κοινοτήτων με φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες, καθώς και σε πρωτοβουλίες χρηματοδότησης για την εξασφάλιση τέτοιων επενδύσεων. Το πρόγραμμα SunSharing ξεκίνησε τον Δεκέμβριο 2022 και θα διαρκέσει μέχρι τον Δεκέμβριο 2024.