Ε.ΔΙ.Π.Ονοματεπώνυμο Ακαδημαϊκή θέση Επικοινωνία
Βλαχόπουλος Δημήτριος Ε.ΔΙ.Π dvlahopoulos (at) uowm (dot) gr

2461056500

Βανδίκας Ιωάννης Ε.Δ.Ι.Π. ivandikas (at) teiwm (dot) gr

2461056556

Γκάλφας Νικόλαος Ε.Δ.Ι.Π ngalfas (at) uowm (dot) gr

2461056513

Δημητριάδης Δημήτριος Ε.Δ.Ι.Π ddimitriadis (at) uowm (dot) gr

2461056542

Κολλάτου Θεοφανώ Έκτακτος t (dot) kollatou (at) uowm (dot) gr

2461056539

Κυριακίδης Θωμάς Ε.ΔΙ.Π. tkiriakidis (at) uowm (dot) gr

2461056550

Πρωτοψάλτης Αντώνης Ε.ΔΙ.Π. aprotopsaltis (at) uowm (dot) gr

2461056551