Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης
Η διασφάλιση της υλοποίησης της Πολιτικής Ποιότητας του Τμήματος διενεργείται μέσω ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης, από τα μέλη της ΟΜΕΑ του Τμήματος, σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

    Τα μέλη της ΟΜΕΑ του τμήματος είναι:
  • Άγγελος Μιχάλας (Καθηγητής) – Πρόεδρος ΟΜΕΑ
  • Μάρκος Γ. Τσίπουρας (Αναπλ. Καθηγητής) - Μέλος
  • Σταματία Μπίμπη (Επίκ. Καθηγήτρια) - Μέλος
  • Άγγελος Μπουχουράς (Επίκ. Καθηγητής) – Μέλος
  • Μηνάς Δασυγένης (Επικ. Καθηγητής – Μέλος)
  • Θεοφανώ Κολλάτου (ΕΔΙΠ) - Μέλος
  • Θεοδώρα Τριγώνη (Γραμματεία) - Μέλος
  • Γκαμπριέλα Στάνκου (Προπ. Φοιτήτρια) - Μέλος

Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης Προηγούμενων Ετών