Κολλάτου Θεοφανώ


depimage

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ Έκτακτος
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • 2000-2005: Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • 2005-2006: MRes in the analysis and design of Communication and High-speed systems, Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο του Nottingham, Αγγλία.
 • 2009-2014: Διδακτορικό Δίπλωμα με θέμα: «Χρήση των μεταϋλικών σε προβλήματα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας-Απορροφητές μεταϋλικών», Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 • Σχεδίαση απορροφητικών επιφανειών με τη χρήση μεταϋλικών (metamaterial absorbers) και εφαρμογή αναλυτικών και αριθμητικών μεθόδων σε προβλήματα ηλεκτρομαγνητικού πεδίου και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. 
 • Έξυπνη Διαχείριση Ηλεκτρικής Ενέργειας και Τεχνολογίες Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, Ηλεκτροκίνηση και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
 • Διδασκαλία μαθημάτων Ηλεκτρομαγνητισμός,  Ηλεκτρονική ΙΙ, Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, Δεοντολογία Επαγγέλματος στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ (πρωην ΤΕΙ) από το 2012.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 1. Theofano M. Kollatou, Alexandros I. Dimitriadis, Stylianos D. Assimonis, Nikolaos V. Kantartzis,and Christos S. Antonopoulos «A family of ultra-thin , polarization-insensitive, multi-band, highly absorbing metamaterial structures», Progress In Electromagnetics Research, Vol. 136, 579-594, 2013.
 2. S.D. Assimonis, T.M. Kollatou, T.V. Yioultsis, C.S. Antonopoulos, «Absorbing Surfaces Using EBG Structures», IEEE Transactions on Magnetics ,01/2014; 50(2).197-200.
 3. Theofano M. Kollatou, Alexandros I. Dimitriadis, Stylianos D. Assimonis, Nikolaos V. Kantartzis, Christos S. Antonopoulos «Multi-band, highly absorbing, microwave metamaterial structures», Applied Physics A, 01/2014, DOI:10.1007.
 4. Dimitrios Stimoniaris, T. Kollatou, Dimitrios Tsiamitros, M. A. Zehir, A. Batman, M. Bagriyanik, A. Ozdemir and E. Dialynas, “Demand-Side Management by Integrating Bus Communication Technologies into Smart Grids”, Electric Power Systems Research (EPRS), vol. 136, pp: 251-261, 2016.
 5. Mustafa Alparslan Zehir, Alp Batman, Mehmet Ali Sonmez, Aytug Font, Dimitrios Tsiamitros, Dimitris Stimoniaris, Theofano Kollatou, Mustafa Bagriyanik, Aydogan Ozdemir, E.N. Dialynas, “Impacts of microgrids with renewables on secondary distribution networks”, Applied Energy, January 2017.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΓραφείο: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ, Κοζάνη.
Τηλ: +30 2461 0 56539

Προσωπική ιστοσελίδα: https://www.researchgate.net/profile/Theofano_Kollatou2