Κυριακίδης Θωμάς


depimage

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ Ε.ΔΙ.Π.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • 1996 - 2002: Δίπλωμα Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Πολυτεχνείο Κρήτης.
 • 2004 - 2006: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Επιχειρηματικής Πληροφορικής (Υποτροφία), Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
 • 2009 - 2013: Διδακτορικό Δίπλωμα με θέμα: «Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης Χρονοπρογραμματισμού Έργων», Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 • Επιχειρησιακή έρευνα.
 • Χρονοπρογραμματισμός έργων και παραγωγής.
 • Μαθηματικός προγραμματισμός και βελτιστοποίηση.
 • Σχεδίαση και ανάλυση αλγορίθμων.
 • Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων.
 • Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων.
 • Έξυπνη διαχείριση υδάτινων πόρων.
 • Εφαρμογές και τεχνολογίες ΙoT.
 • Γεωργία και κτηνοτροφία ακριβείας.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 • M. Louta, K. Banti, T. Kyriakidis, Y. Kritikou, P. Vlacheas, P. Demestichas, S. Lappos, C. Kouziakis, “ROSEWATER: A platform for securing water critical infrastructure in the IOT era”, 5th International Conference on Civil Protection & New Technology - SafeKozani, October 31 ‐ November 3, Kozani, Greece, 2019.
 • G. M. Kopanos, T. S. Kyriakidis, M. C. Georgiadis, “New continuous-time and discrete-time mathematical formulations for resource-constrained project scheduling problems”, Computers and Chemical Engineering Journal, Vol. 68, pp. 96-106, 2014.
 • T. S. Kyriakidis, G. M. Kopanos, M. C. Georgiadis, “MILP Formulations for Single- and Multi-Mode Resource-Constrained Project Scheduling Problems”, Computers and Chemical Engineering Journal, Vol. 36, pp. 369-385, 2012.
 • T. S. Kyriakidis, G. M. Kopanos, M. C. Georgiadis, “MILP Formulation for Resource-Constrained Project Scheduling Problems”, Computer-Aided Chemical Engineering, Vol. 29, pp. 880-884, 2011.
 • A. Dollas, D. Efstathiou, Th. Kyriakides, “A Universal Low Cost Run-Time and Programming Environment for Reconfigurable Computing”, 14th ΙΕΕΕ International Conference on Rapid System Prototyping - RSP, June 9-11 2003, San Diego, USA, In proceedings: Session 1 - Design Environments I, p. 2, 2003.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΓραφείο: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ, Κοζάνη.
Τηλ: +30 2461 0 56550

Προσωπική ιστοσελίδα: http://users.uowm.gr/tkiriakidis