Βανδίκας Ιωάννης


depimage
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ Ε.Δ.Ι.Π.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  • 1990 – 1994: Πτυχίο Ηλεκτρονικού Μηχ. Τ.Ε., Τμήματος Ηλεκτρονικής ΤΕΙ, Σ.Τ.ΕΦ. Θεσσαλονίκης
  • 2011 - 2013: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης Μηχατρονική, Τμήματος Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ, Σ.Τ.ΕΦ. Κοζάνης
EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
  • Αναλογική Σχεδίαση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων
  • Ψηφιακή Σχεδίαση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων
  • Μηχατρονικά συστήματα
  • IoT
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
  • Vandikas N. Ioannis, “A solar-powered telemetry system on base of a repeater” 27th ARRL and TARP Digital Communications Conference, Chicago September 26-28, 2008. 2)

  • Sofia D. Anastasiadou, Theoxaris Aggeletos, Ioannis Vandikas, "Multidimensional Statistical Analysis of Students’ Attitudes toward Physics", The International Journal of Diversity, 2010. 3)

  • Evdokimos I. Konstantinidis, George I. Patoulidis, Ioannis N. Vandikas, Constantinos Parisses, Nikos Asimopoulos “Development of a Collaborative Vehicle Collision Avoidance System”, 2010 Intelligent Vehicles Symposium.

  • Βανδίκας Ι., Πατουλίδης Γ., Ασημόπουλος Ν., ¨Σχεδίαση & Κατασκευή τάσεων αναφοράς με κυψέλες θερμικής σταθεροποίησης¨ Μετρολογία 2014.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΓραφείο: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ, Κοζάνη.
Τηλ: +30 2461 0 68171