Δημητριάδης Δημήτριος


ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ Ε.Δ.Ι.Π
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 •  Πτυχιούχος της σχολής Τεχνολόγων Εφαρµογών του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Μακεδονίας (1992). 
 • Πτυχιούχος της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.). 
 • Μεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης “Σπουδές στην Εκπαίδευση” της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (2005). Ολοκληρώνοντας µε επιτυχία τις εξής θεµατικές ενότητες: 
  •  α. Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 
  •  β. Εκπαίδευση ενηλίκων. 
  • γ. Εξέλιξη του παιδιού στο κοινωνικό περιβάλλον. 
  • δ. ∆ιοίκηση εκπαιδευτικών µονάδων. 
EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Προγραµµατισµός µε την Visual Basic ( µε την µεθοδολογία της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης). Συγγραφέας: ∆ηµήτριος Ηρ. ∆ηµητριάδης Εκδόσεις ∆ίσιγµα ISBN: 978-960-99048-3-4 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΓραφείο: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ, Κοζάνη.
Τηλ: +30 2461 0 56542