Γκάλφας Νικόλαος


ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ Ε.Δ.Ι.Π
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕ, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Μακεδονίας
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης “Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια”, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Μακεδονίας
EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
  • Internet of Things
  • Cloud computing
  • Smart Industry
  • Δίκτυα LoRaWAN
  • Τεχνολογίες Ασύρματων Αισθητήρων
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΓραφείο: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ, Κοζάνη.
Τηλ: +30 2461 0 56513