Πρόσκληση σε ενημερωτική εκδήλωση του έργου SMEmPower Efficiency

10-12-2021


Σας προσκαλούμε στην ενημερωτική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα
πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου: SMEmPower Efficiency – Ένα ολιστικό
πλαίσιο για την ενίσχυση της ικανότητας ΜμΕ να βελτιώσουν την
ενεργειακή τους αποδοτικότητα.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 10:00, στην
ηλεκτρονική αίθουσα που θα βρείτε στη συνημμένη Agenda.